Kadlec elektronika - výrobce elektronických zobrazovacích systémů

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Kadlec-elektronika, s.r.o. (IČO: 25518402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 29863) (dále jen: „správce“).

1.2. Správce:
Fakturační a korespondenční adresa: Kadlec-elektronika, s.r.o., Hviezdoslavova 1335/55e, 627 00, Brno-Slatina
email: info@kadlecelektro.cz
telefon: +420 547 425 823

1.3. Dle ustanovení čl. 37 GDPR společnost Kadlec-elektronika, s.r.o. nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4. Dle ustanovení čl. 30 GDPR nevede společnost Kadlec-elektronika, s.r.o. záznamy o činnostech zpracování.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, IČO, DIČ), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let.

5. Cookies

5.1. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku po dobu návštěvy našich webových stránek a odstraněny při zavření prohlížeče nebo v závislosti na nastavení prohlížeče. Tyto cookies nenačítají žádná data uložená na Vašem pevném disku a neohrožují Váš počítač nebo soubory. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies automaticky akceptovala. Ukládání cookies můžete deaktivovat (anonymní prohlížení) nebo nastavit prohlížeč tak, že Vás upozorní o stahování cookies.

5.2. Provozovatel webu, společnost Kadlec-elektronika, s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely (Google Analytics – podrobnější informace zde) a v případě vašeho souhlasu také pro remarketing (Google Adwords – Informace o zpracování osobních údajů od Google naleznete zde) a retargeting (Sklik – Informace o zpracování osobních údajů od Seznam naleznete zde), tedy pro lepší zacílení reklamy. Souhlas uděluje uživatel na dobu 10 let a lze jej vzít kdykoliv zpět.

6. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

6.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby,
 • zajišťující provoz CRM systému.

6.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. Vaše práva

7.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

7.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů (u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).)

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

8.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

Máte dotazy? Potřebujete pomoc nebo radu?
Zavolejte nám!
+420 547 425 811

Nezastihli jste nás? Anebo upřednostňujete, abychom vám zavolali my?

Zanechte nám vaše kontaktní údaje a my vám zavoláme zpět.