Kadlec elektronika - výrobce elektronických zobrazovacích systémů

Novinky

Vyvolávací zařízení Call3 pomáhá s odbavováním osob v rámci KACPU

I jednoduchá vyvolávací zařízení pomáhají efektivně.

Dobrý den,
rádi bychom poděkovali za velice rychlou, profesionální a odbornou reakci na naši potřebu zajistit proces odbavování osob v rámci KACPU (krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině). Zároveň děkuji za konzultace, které vedly k výběru vhodného zařízení. Instalace a zprovoznění proběhlo bez komplikací a vše funguje k naší spokojenosti.
Děkuji
Mgr. Michal Desenský
vedoucí oddělení informatiky
kancelář ředitele úřadu
Krajský úřad Pardubického kraje

Vyvolávací systémy pomáhají lidem postiženým válkou

Vyvolávací systémy Kadlec-elektronika pomáhají v Praze, Brně, Liberci a dalších místech krajských asistenčních center zvládat obsluhu lidí postižených válkou na Ukrajině.

Krnovská nemocnice začala pro obsluhu pacientů využívat čtečky průkazu zdravotního pojištěnce

Krnovská nemocnice začala v rámci vyvolávacího systému pro obsluhu pacientů využívat i čtečky průkazu zdravotního pojištěnce. Tato technologie zvyšuje komfort pacientů a rychlost jejich příjmu k ošetření, zároveň umožňuje perzonálu přípravu na příchod konkrétního pacienta.

(Kadlec-elektronika:)

1. cena v soutěži Zlatý Erb pro město Dobříš
za nejlepší elektronickou službu a projekt Smart City se systém Online objednávek na přepážky úřadu

30.6.2021 získalo město Dobříš 1. cenu za nejlepší elektronickou službu a projekt Smart City za systém Online objednávek na přepážky úřadu, pro který využívá rezervační systém WebC@ll naší společnosti.

(Kadlec-elektronika:)

ZDROJARCHIV

Transfuzní oddělení FNOL má nový vyvolávací systém

Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc začalo využívat nový vyvolávací systém naší výroby.

(Kadlec-elektronika:)

ZDROJARCHIV

Jesenická poliklinika spustila nové očkovací centrum

Jesenická poliklinika ve spolupráci s externí laboratoří GHC GENETICS s.r.o. spustila očkování vakcínou PFIZER proti COVID-19 v novém očkovacím centru ve dvoře objektu.
Na vybudování a provozu nového očkovacího centra spolupracují spolu s jesenickou poliklinikou partneři GHC GENETICS, Olomoucký kraj, Unistav stavby, Petr Dostál – Elektromontáže, Ing. Jan Lapčík – TUMVIA, Technické služby Jeseník, Kadlec-elektronika, s.r.o. a Bistro Anděl.

Rychlou, plynulou a pohodlnou obsluhu zájemců o očkování zajišťuje vyvolávací systém naší výroby.

(Kadlec-elektronika:)

ZDROJARCHIV

Očkovací centrum pražského magistrátu v Kongresovém centru využívá vyvolávací systém Kadlec-elektronika

Očkovací centrum v pražském Kongresovém centru od 1.4.2021 využívá pro svůj plynulý provoz vyvolávací systém naší provenience.
Informace naleznete například na serveru idnes.cz

(Kadlec-elektronika:)

ZDROJARCHIV


Akumulace energie v Kadlec-elektronika, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_242/0018327
Výše dotace: 459 000 Kč
Doba realizace projektu: 29.5.2019 – 31.5.2021

Cílem projektu v hodnotě 765.000Kč je zavedení inovativní nízkouhlíkové technologie v sídle společnosti Kadlec-elektronika, s.r.o. a využití principu akumulace energie. Hlavní investicí projektu je pořízení stacionárního bateriového úložiště na lithiové bázi o kapacitě až 60 kWh. V rámci projektu systém bude napojen na zdroj elektrické energie z OZE – v místě realizace je již instalován fotovoltaický systém.

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie IV. výzva

Unikátní přístroj propojující funkčnost vyvolávacího a poplatkového automatu

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024011
Výše dotace: 3 750 495,01 Kč
Doba realizace projektu: 12/2020 – 11/2022

Cílem projektu je vývoj komerčně uplatnitelného unikátního přístroje, který bude svou funkčností a vzhledem propojovat vyvolávací a poplatkový automat. Tento přístroj bude postaven na funkčnosti a principech nově legalizovaného akceptoru České národní banky. Tento nový typ akceptoru, dospodu není používán konkurenčními společnostmi, což je velkým pozitivem nově vyvíjeného produktu společnosti. V současnosti na tuzemském trhu není dostupný přístroj, který by plnil obě role, jak roli vyvolávacího, tak roli poplatkového automatu. Hlavním inovativním prvkem je proto propojení těchto dvou hlavních funkcí, díky čemuž dojde k automatizaci a zjednodušení procesů pro jeho uživatele.

Vyvolávací systémy a poplatkové automaty jsou rozšířeny jak v ČR, tak i v zahraničí. Všechny produkty však mezi sebou mají dílčí rozdíly. Co se týká vyvolávacích systémů, ty jsou na tuzemském trhu vyráběny přibližně obdobně, ač samotných výrobců není mnoho, to samé platí na tuzemském trhu také o poplatkových automatech. V případě zahraničních konkurentů jsou oba typy zařízení vyvíjeny odlišně. Vyvolávací systémy disponují spíše velmi jednoduchým rozhraním, které zahrnuje pouze základní uživatelské možnosti. Poplatkové automaty jsou v zahraničí dostupné v obdobné podobě jako poplatkové automaty u nás, avšak spíše ve spojení s platbou parkovného, bankovních plateb apod. Propojení však těchto dvou zařízení a implementace zcela nově zavedeného akceptoru posledního typu není na tuzemském ani zahraničním trhu k dispozici.

Tento výzkum a vývoj je finančně podpořen Evropskou unií
– operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Aplikace – Výzva VIII

Podporujeme Wannado Festival Tour

Počínaje letošním ročníkem Wannado Festival Tour navazujeme spolupráci na této skvělé akci a rádi v ní budeme pokračovat i v sezóně 2020.

Festival Sporťáček se z velmi skromných počátků vypracoval až na největší sportovní náborovou akci pro děti v ČR. Akce je určena pro rodiče s dětmi, které hledají ten správný sport, jemuž by se mohly a chtěly věnovat. Pro návštěvníky je vždy připraven bohatý sportovní a zábavný program na celý den.

Wannado Festival Tour a Kadlec-elektronika Wannado Festival Tour a Kadlec-elektronika Wannado Festival Tour a Kadlec-elektronika Wannado Festival Tour a Kadlec-elektronika

Vyvolávací systémy Kadlec-elektronika našly nyní umělecké uplatnění v Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře

Netradičním využitím běžných vyvolávacích systémů Kadlec-elektronika obohatil renomovaný umělec Pavel Tichoň galerii GASK se svou instalací „Nevědoucí nevědění“. Návštěvníci zde využili známý systém k odbavování klientů, tentokrát však pro netradiční službu „věštbu budoucnosti“.

Elektromobilita v Kadlec – elektronika, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010742

Projekt žadatele Kadlec – elektronika, s.r.o. v rámci II. Výzvy programu podpory NUT zavádí do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility.

Elektromobilita se stále více dostává do popředí jako alternativa dopravy. Díky svým nulovým lokálním emisím výrazně přispívá k čistotě životního prostředí v místě provozu. Nabíjení elektromobilu se děje převážně v noci, kdy je elektřiny nadbytek. Důraz na ekologii provozu byl důležitým aspektem při výběru automobilu v rámci projektu.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Název projektu: Elektromobilita – Kadlec – elektronika, s.r.o. – II. CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010742

Jméno žadatele: Kadlec – elektronika, s.r.o., Hviezdoslavova 1335/55E Brno 62700

Termín realizace: 12.12.2018

Způsobilé výdaje: 3 116 339,00 Kč

Dotace: 885 046,20 Kč

Popis projektu: Projekt žadatele Kadlec – elektronika, s.r.o. v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT zavádí do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů je pořízen Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován v Jihomoravském kraji. Realizace projektu končí 30. 11. 2020. V rámci realizace projektu budou návazně v době udržitelnosti prováděny diseminační a propagační aktivity.

Závěry a výsledky: pořízený elektromobil zn. Tesla, typ X je v majetku příjemce dotace. Elektromobil je trvale využíván pro účely služebních cest. Dobíjení je realizováno nabíječkami , které získávají energii převážně z FVE umístěné na střeše firemní budovy. Je tak průběžně naplňován záměr využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Fotografie realizovaného projektu:

GDPR a interní objednávání ve vyvolávacích systémech Call250

Vážení klenti,

v souvislosti s účinností Nařízení GDPR od 25.5.2018 si vás dovolujeme upozornit, že pokud provozujete vyvolávací systém Call250V ve verzi 3.57 a nižší nejsou v těchto verzích ošetřeny a do souladu s Nařízením uvedeny volitelné funkce „Interní objednávání“.
Pokud tuto volitelnou funkci využíváte a chcete nesoulad odstanit, kontaktujte nás ve věci upgradu vyvolávacího systému na aktuální verzi.

Informace o zpracování osobních údajů v produktech společnosti Kadlec – elektronika, s.r.o

Vážení zákazníci, v rámci implementace Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů na území EU (GDPR) došlo k aktualizaci softwarových aplikací, které poskytuje společnost Kadlec – elektronika, s.r.o.

Vědomi si našeho závazku vůči Vám jakožto našim zákazníkům, i Vašim klientům, kteří poskytují osobní údaje nezbytné pro jejich obsloužení na Vašich pracovištích, jsme provedli analýzu na jejímž základě jsme aktualizovali námi dodávané systémy.

Pokud provozujete některý z níže uvedených produktů, které zpracovávají osobní údaje, přečtěte si prosím odpovídající informaci o tom jak je zajištěn soulad těchto produktů s novou legislativou.

a) Rezervační systém WebC@ll ve verzi nižší než v3
U těchto systémů došlo k znepřístupnění některých funkcionalit, čímž se zamezilo ukládání osobních údajů. Stávající osobní údaje, které se ve vyvolávacím systému nachází z něj budou postupně odstraněny. Pokud máte zájem o sběr více informací než Váš systém v současné chvíli umožňuje, kontaktujte obchodní oddělení naší společnosti pro přechod na verzi WebC@ll v3

b) Rezervační systém WebC@ll ve verzi v3
Jde o nejnovější verzi námi nabízeného rezervačního systému. Tato verze je v současné podobě plně zabezpečená a uvedená do souladu s požadavky na sběr, uchovávání a zpracovávání osobních údajů. Součástí je rozsáhlý kryptografický systém, který se stará o šifrování osobních údajů každého klienta, která je nemožné bez systému znovu přečíst. Jde o doporučovanou verzi, jejíž používání je ze strany naší společnosti plně podporováno.

c) Vyvolávací systém Call32
Jde o starší verzi vyvolávacího systému propojitelnou s aplikací WebC@llv3. V této verzi již v současné době neprobíhají úpravy a její používání spíše nedoporučujeme. Pokud provozujete tento systém, doporučujeme kontaktovat naše obchodní oddělení pro informace o možnostech přechodu na systém Call250V.

d) Vyvolávací systém Call250V
Je v současnosti nejnovější řada vyvolávacího systému. Tento systém průběžně vylepšujeme a pracujeme na jeho nových verzích. Aktuálně poslední verzí aplikace je verze 3.68, která je schopna běžet v takzvaném „GDPR-Ready“ módu, určeného pro klienty, kteří nemají zájem aktivně hlídat zabezpečení přepážek systému Call250V. V tomto módu se informace o registrovaných klientech uchovávají jen centrálně na serveru a z jednotlivých přepážek jsou smazány vždy po odhlášení obsluhujícího. U tohoto systému připravujeme k uvolnění v nejbližší době verzi 3.70, která bude mít rozšířené možnosti správy historie objednaných klientů, včetně jejich mazání.
V případě dalších dotazů nebo pokud používáte některý z námi vydaných atypických verzí software a máte zájem jej updatovat na verzi „GDPR-Ready“, kontaktujte marketingové oddělení na e-mailu marketing@kadlecelektro.cz

Nové vyvolávací systémy České pošty

Naše společnost modernizuje vyvolávací systémy instalované na pobočkách České pošty.
Nové moderní systémy dále rozvíjejí možnosti již provozovaných a dosud fungující instalací předcházející generace vyvolávacích systémů Kadlec-elektronika dlouhodobě sloužících na pobočkách České pošty. Přizpůsobují obsluhu klientů novým požadavkům a nárokům na moderní, rychlou a pohodlnou obsluhu.
Z nejvýraznějších novinek uveďme možnost načítání čárového kódu zásilek, jazykovou lokalizaci, online objednání se na pobočky, rozšířenou spolupráci s poskytovateli doplňkových služeb a celkovou úpravu vzhledu vyvolávacího systému.

Modernizace probíhá v jednotlivých krocích, po pobočkách, a již proběhla na klíčových a nejvytíženějších…

Praha 1 – Nové Město, Jindřišská
Praha 412 – Modřany, Sofijské náměstí
Praha 6 – Dejvice, Kafkova
Praha 82 – Kobylisy, Burešova
Litoměřice 1 – Předměstí, Na Valech
Jablonec nad Nisou 1, Liberecká
Znojmo 2, Dr. Milady Horákové
Ostrava 9, Mariánské náměstí
Valašské Meziříčí 1, Poláškova
Kroměříž 1, Spáčilova

Více o novinkách se dočtete na stránkách České pošty.

Rozšířené on-line služby navazující na vyvolávací systémy naleznete na stránkách www.postaonline.cz

On-line objednávka na pobočky České pošty (návod)

Nová řada kompaktních vyvolávacích systémů

Společnost Kadlec – elektronika, s.r.o. uvedla na trh zcela novou řadu produktů navazující na úspěšné produkty rozsáhlých vyvolávacích systémů.

Jedná se o vyvolávací systémy řady KOMPAKT.

Kompaktní bezdrátové provedení umožňuje mobilní a velmi snadné a rychlé využití vyvolávacího systému; a to všude tam, kde je potřeba obsloužit tvořící se frontu klientů.

Více informací o systémech řady KOMPAKT se dočtete ZDE.

Zlatý erb 2013 pro MěÚ Tišnov za vyvolávací(rezervační) systém Kadlec-elektronika

 
      

Město Tišnov zvítězilo v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2013“ v kategorii „Elektronická služba“.

Rezervační systémem MěÚ Tišnov, realizovaný službou WebC@ll společnosti Kadlec – elektronika je součástí vyvolávacího systému Call 250-V.

Tímto MěÚ Tišnov postupuje do celostátního kola, jehož vyhlášení proběhne v Hradci Králové na konferenci ISSS 8.-9.dubna  2013

Čtěte také:

Zlatý erb

Jihomoravský kraj

Město Tišnov

Napájení displejů po Ethernetu dle normy IEEE 802.3

Firma Kadlec-elektronika, s.r.o. aktuálně rozšiřuje svoji nabídku o displeje s podporou napájení PoE (Power over Ethernet) dle standardu IEEE 802.3.

Napájení spotřebičů po Ethernetu se v poslední době začíná těšit velké oblibě a podporuje ho stále více výrobců komponentů datových sítí. Nesmíme však zaměňovat komponenty využívající volných párů u FTP kabelů v sítích 10/100Mb k přivedení napájení ke spotřebiči se standardem IEEE802.3, který přesně definuje požadavky na napáječ a spotřebič.  Pro obě technologie se někdy používá označení PoE, což může být pro uživatele matoucí.

Nové displeje s podporou standardizovaného PoE od firmy Kadlec-elektronika, s.r.o. jsou určeny pro uživatele, kteří budují svoje datové sítě ve standardu 10/100/1000Mb s ohledem na maximální spolehlivost a univerzálnost. V takové síti pak přesun vyvolávacího systému do jiné kanceláře znamená jen přepojení displeje na jinou datovou zásuvku. Jednoduché, že?

Norma IEEE802.3 současně řeší také případy, kdy je do datové zásuvky zapojen spotřebič, který PoE nepodporuje. V takovém případě se napájení neaktivuje. Druhým případem je situace, kdy nastane přetížení, například v důsledku zkratu ve spotřebiči. I v tomto případě dojde k odpojení napájení bez rizika poškození datových kabelů.

Ekonomické hledisko rovněž stojí za povšimnutí. V první řadě odpadají náklady na budování silových rozvodů. U přepážkových displejů, které, jak název napovídá, se používají u každé přepážky tak dochází k úspoře nemalých finančních prostředků. Dále dochází k soustředění veškerých napájecích zdrojů do rozvoden nebo rackových skříní. Tím se zjednodušuje servisovatelnost a údržba vyvolávacího systému.

Vyvolávací systém a zejména pak jeho pokrokové varianty by neměly zůstat bez povšimnutí u žádného prozíravého manažera. Přímé finanční úspory a časové úspory v oblasti lidských zdrojů jsou zde více než zřejmé.

Máte dotazy? Potřebujete pomoc nebo radu?
Zavolejte nám!
+420 547 425 811

Nezastihli jste nás? Anebo upřednostňujete, abychom vám zavolali my?

Zanechte nám vaše kontaktní údaje a my vám zavoláme zpět.