Kadlec elektronika - electronic display systems producer

Reservation system WebCall

Rezervační systém WebCall – propojení vyvolávacího systému a internetu

Uživatelé našich vyvolávacích systémů mají možnost nabídnout svým klientům nadstandardní služby propojením vyvolávacího systému a internetu. Vyvolávací systém je tak doplněn o možnosti systému rezervačního.
Klienti získávají možnost se přímo na webových stránkách instituce objednat do vyvolávacího systému a tím si rezervovat termín vlastní navštěvy.


Možnosti aplikace WebCall

Monitor

Zobrazuje aktuální počet čekajících klientů na daných činnostech. Umožňuje rozklik až na úroveň jednotlivých pracovišť. Je tedy možné vidět počty čekajících návštěvníků, ale i počet aktuálně obsluhujících pracovišť pro jednotlivé činnosti. Pro každou činnost je také možno zobrazit i odhad čekací doby.

Objednávání

Umožňuje objednání se do vyvolávacího systému(rezervační systém) na konkrétní datum a čas. Klient pak přichází v termínu, na který se objednal, je vyvolán s prioritou a vyhne se dlouhým čekacím frontám. Z důvodu zabezpečení před takzvanými fiktivními klienty se návštevník po příchodu do instituce autentizuje pomocí obdrženého ověřovacího kódu. Pro zadání autentizačního rezervačního kódu modul vyžaduje provozování vyvolávacího systému s tiskárnou pořadových lístků s dotykovým diplejem.
Je možno uživatelsky nastavit dobu tolerance po kterou je objednaný klient do vyvolávacího systému přijat. Návštěvník tedy nemusí mít strach, že bude volán ve své nepřítomnosti, pokud by se s příchodem do instituce mírně zpozdil.

Statistiky

Modul poskytuje možnost zabezpečeného přístupu vedoucích pracovníků k nejběžnějším statistikám a událostem vyvolávacího systému odkudkoliv z internetu. Je tak ideálním řešením pro práci mobilních pracovníků či pro instituce provozujícím více vzájemně nezávislých vyvolávacích sysémů na různých místech.

SMS

Modul rozšiřuje možnosti vyvolávacího systému o možnost klienta objednat a rezervovat svůj termín pomocí SMS. Při objednání pomocí SMS určitého tvaru dojde zpět potvrzovací zpráva s informacemi o zvoleném termínu a s ověřovacím kódem pro vytištění pořadového lístku.


Flexibilita aplikace WebCall

  • Bezproblémová integrace do struktury a vzhledu webových stránek uživatele.
  • Časový interval pro objednávání klientů a počet možných objednaných klientů v rámci tohoto intervalu je možno uživatelsky nastavit pro každou činnost vyvolávacího systému zvlášť.
  • Lze také uživatelky nastavit časový horizont, ve kterém vyvolávací systém objednaného klienta přijme. Například klientu, který je objednán na 10:00 bude jeho autentizace přijata v rozmezí 9:45 až 10:15. O tomto rozmezí je klient informován v potrvzovacím e-mailu či SMS.
  • Veškerá data z konfigurace vyvolávacího systému (názvy činností, počty pracovišť, provozní doby) jsou do aplikace přenášena automaticky.
  • Zprovozněním rezervačního systému, resp. internetového objendávání je současně umožněno objenávání telefonické či osobně u přepážkového pracoviště. Tuto možnost využijí zejména instituce, kde si pracovníci zvou klienty na dašlí setkání. Například banky, nemocnice nebo pracovní úřady.

Zabezpečení aplikace WebC@ll

Komunikace mezi PC vyvolávacího systému a serverem aplikace WebC@ll je zabezpečena prostřednictvím HTTPS protokolu. Ověřování přístupových práv probíhá při každé komunikaci se serverem.
Data jsou aplikací zasílána vždy na základě vyslání požadavku řídícím počítačem vyvolávacího systému, což prakticky zamezuje možnost ohrožení sítě uživatele zvenčí.
Přístup do administrace WebC@ll je rovněž zabezpečen protokolem HTTPS, dále je chráněn pomocí loginu a hesla.

Mobilní aplikace WebC@ll

Je samostatnou aplikací navazující na rezervační službu WebC@ll. Zpřístupňuje možnost objednávání se do a prohlížení stavu vyvolávacího systému přes mobilní zařízení s operačními systémy Anroid a iOS.

Ukázky realizace rezervačního systému WebC@ll

Rezervační systém WebC@ll města Jihlava
Monitoring rezervačního systému a vytížení vyvolávacího systému města Jihlava
Rezervační systém WebC@ll města Dobříš integrovaný do webových stránek
Rezervační systém WebC@ll městské části Praha 7; plná integrace do webových stránek pomocí protokolu JSON

Write to us